FKF (Fikir kulupleri Federasyonu)

FKF logo
FKF logo

Türkiye’deki sol hareket, 1961’den sonra “anti-emperyalizm” fikir mücadelesi ile sosyalist cepheyi genişletmek çabasına girmiştir. Bu görüşün üniversite içerisine sokulmasıyla birlikte (1964-1965) FKF’nin kuruluşu oluştu. 12 Kasım 1965 ‘de fiilen, 16 Aralık 1965 ‘de ise resmen kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu, TKP’nin resmi görüntüsü olan TİP (Türkiye İşçi Partisi)nin bir yan kuruluşu niteliğinde idi. Bu tarihten itibaren Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde faaliyete geçen FKF, 1969’da İstanbul, İzmir ve Ankara’da genel sekreterlikler halinde örgütlenmişti.

İlk kıvılcımı 1965’de Demokrat Parti yönetimine karşı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde çıkartan FKF’nin kurucuları, önceleri, “Dönüşüm” adlı bir dergi etrafında toplanmışlar ve “FK (Fikir Kulüpleri) adı altında teşkilatlanmışlardı. TİP’e ve Sosyalist Kültür Derneği’ne bağlı öğrenciler de bu kulüpte faaliyet gösteriyorlardı. Fikir Kulüpleri daha sonra birleşerek “Fikir Kulüpleri Federasyonu” adını almışlardı. FKF’nin Genel Başkanlığını El-Fetih kamplarında gerilla eğitimi gören Yusuf Küpeli yapmaktaydı. Federasyon mensupları bir süre sonra Mihri Belli ve Doğu Perinçek’in emrine girdiler. 1969’dan sonra isim değiştiren FKF, Dev-Genç (Devrimci Gençlik Federasyonu) adını aldı. FKF, 10 Ekim 1969’daki olağanüstü kurultayında tüzük değiştirerek “Türkiye’deki emperyalist ABD kuruluşlarına karşı yapılan saldırıları” anlatmış ve isim değiştirerek Dev-Genç adını almıştı.

FKF, 1968-1969 tarihlerinde, gizli gayesi Türkiye’de komünizmi yerleştirmek isteyen bir örgüt olarak faaliyetlerini sürdürdü. Sosyalist gençlerden kurulu olan FKF, “Bilimsel Sosyalizmi” eylem kılavuzu olarak seçmişti. Halkı kanunlara karşı gelmeye teşvik edici birçok bildiri yayınlayan FKF, Milli Demokratik Devrim’in gerçekleşmesini ilk defa zaruri olarak kabul etmişti.

FKF’nin yöneticileri ve bazı üyeleri gerilla kamplarında eğitilmişlerdi. Bunların başında Genel Başkan olan ve 1963 yılında 21 Mayıs olaylarından dolayı Harp Okulu’ndan atılan Yusuf Küpeli gelmekteydi. Militanlar Güney Doğu sınırlarından Filistin’e giderek eğitim görüyorlardı.

Türkiye’deki sınıflar arası çelişkileri diyalektik esaslara uygun olarak ele alan FKF, en büyük gövde gösterisini 11 Haziran 1969’da AP’ye karşı yaptı. FKF’nin çağrısıyla bir araya gelen 2 bin öğrenci Ankara’da gövde gösterisinde bulundu. 1968’de göreve gelen Doğu Perinçek, FKF’yi Dev-Güç’e kattı. Ancak onun yerine gelen Z. Şahin yönetimi, FKF’yi, Dev-Güç’ten ayırdı.

Hepsi sol görüşlü olan 76 kuruluşu bünyesinde toplayan Fikir Kulüpleri Federasyonu yanlısı örgütler şunlardan oluşuyordu:

1- İstanbul Üniversetisi Öğrenci Birliği. 2-İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okullar Talebe Birliği. 3-İstanbul Yüksek Teknik Okullar Talebe Birliği, 4-Türkiye Milli Gençlik Teşkilfttı, 5-Orta Doğu Teknik Üniversetisi Öğrenci Birliği, 6- Fikir Kulüpleri, 7-Robert Kolej Öğrenci Birliği, 8-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 9- İstanbul Üniversitesi Dişçilik Fakültesi Talebe Birliği, 10- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti, 11-İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Talebe Cemiyeti, 12-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti, 13-İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti, 14- İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Talebe Cemiyeti, 15- İstanbul Üniversetisi Jeoloji Mühendisliği Talebe Cemiyeti, 16-İstanbul Üniversetisi Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 17- Devrimci Öğrenci Birliği, 18- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği, 19- Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrenci Derneği, 20- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenci Derneği, 21- Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Talebe Cemiyeti, 22- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği, 23-Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Talebe Cemiyeti, 24- Ankara Üniversitesi Kimya Fakültesi Talebe Cemiyeti, 25- Gazi Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği, 26- Devlet Güzel Sanatlar Akademesi Öğrenci Derneği, 27- Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti, 28- Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 29- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 30- İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okullar Talebe Cemiyeti, 31- Izmir Yakın Doğu Kimya Mühendislik Talebe Cemiyeti, 32- İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 33-İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti, 34- İTÜ Elektrik Fakültesi Talebe Cemiyeti, 35- ITÜ Makina Fakültesi Talebe Cemiyeti, 36- İTÜ Maden Fakültesi Talebe Cemiyeti, 37- İTÜ Kimya Fakültesi Talebe Cemiyeti, 38- İTÜ Teknik Okullar Kimya Şubesi Talebe Cemiyeti, 39- ITÜ Teknik Okullar Mimarlık Şubesi Talebe Cemiyeti, 40-ITÜ Maden Şubesi Talebe Cemiyeti, 41- ITÜ Makina Şubesi Talebe Cemiyeti, 42- ITÜ İnşaat Şubesi Talebe Cemiyeti, 43- ITU Elektrik Şubesi Talebe Cemiyeti, 44- ITÜ Teknik Okullar Elektrik Şubesi Fikir Klubü, 45- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mühendislik Öğrenci Derneği, 46-Karabük Akşam Teknik Öğrenci Derneği, 47- Bandırma Devrimci Gençler Derneği, 48- Zonguldak Fikir Kulübü, 49- Erzurum Atatürk Üniversitesi Fikir Kulübü, 50- Elazığ Fikir Klubü, 51- Anadoluhisarı Fikir Kulübü, 52-Konya Ereğlisi Kültür ve Tes Cemiyeti, 53-Sivas Devrimci Yüksek Okul Öğrenci Derneği, 54- Ordu İli Yüksek Oğrenim ve Kal-Derneği İstanbul Şubesi, 55-Ordu Atatürkçü Fikir. Derneği, 56-Diyarbakır Öğrenici Derneği, 57-Elazığ İlerici Toplumu Kalkındırma Derneği, 58- İstanbul Yüksek Tekniker Okulu Talebe Derneği, 59- Siverek Yüksek Tahsil Gençlik Derneği, 6019 Mayıs Fikir Klubü, 61-Zonguldak Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu, 62Fikir Klüpleri Federasyonu İstanbul Sekreterliği, 63-İTÜ Fikir Klubü, 64- Devrimci İşçi Sendikaları, 65- Tİ-SEN, 66- İstanbul Yüksek Teknik Okullar Harita ve Kadastro Talebe Cemiyeti, 67- Y.T.O. Mimarlık Talebe Cemiyeti, 68- İ.Y.T.O.Makine Talebe Cemiyeti, 69- İYTD Elektrik Talebe Cemiyeti, 70- İYTO İnşaat Talebe Cemiyeti, 71- İstanbul Akşam Yüksek Teknik Okullar Talebe Cemiyeti, 72- İstanbul Akşam Yüksek Teknik Okulu Elektrik Talebe Cemiyeti, 73- İstanbul Akşam Yüksek Teknik Okulu İnşaat Talebe Cemiyeti 74- İstanbul Akşam Yüksek Teknik Okulu Makine Talebe Cemiyeti, 75- Elbistan Kültür Derneği, 76- Karadeniz Teknik Üniversitesi Fikir Klübü.

Yeniden Kuruluşu

15 Mart 2013 tarihinde Türkiye’nin dört bir yanından 200’e yakın üniversite öğrenci kulüp ve topluluğunun çağrısıyla 500’ü aşkın delegenin katılımıyla toplanan Üniversite Kongresi oy birliği ile aldığı kararla ülke ve üniversite üzerine düşünen,

Deniz Gezmiş Heykeli (Mimar Sinan Güzel Sanatlar)
Deniz Gezmiş Heykeli (Mimar Sinan Güzel Sanatlar)

tartışan ve üreten bir kulüpler birliği olarak Fikir Kulüpleri Federasyonu’nu kurma kararı almıştır.

Fikir Kulüpleri Federasyonu yeniden kuruluşunu 6 Mayıs 2013 günü ilan etti. Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli üniversitelerde gün içinde FKF kuruluş etkinlikleri gerçekleştirildi. ODTÜ’de tarihi Devrim Stadyumu’na mumlarla “FKF” yazılırken, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen konserin ardından üniversite bahçesine heykeltıraş Hüseyin İnce tarafından yapılan dev Deniz Gezmiş heykeli açıldı. Böylece FKF’liler bir üniversite yerleşkesine ilk kez Deniz Gezmiş heykeli dikmiş oldu.

Hakkında Editör

Bu Makale İlgilinizi Çekebilir

DGDF Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu

DGDF (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu)

Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu Dev-Genç’ in devamı olarak Eylül 1976’da kuruldu.  DGDF’ nin kurulması için …